Dodatečné připojovací systémy AWADOCK

Pomocí AWADOCKU je připojení těsné: geniálně jednoduché - jednoduše geniální

Systém dodatečného připojení AWADOCK nabízí v různých variantách optimální řešení pro dodatečné připojení na kanalizační řady z polymerů nebo z tradičních materiálů , jako je beton, železobeton a kamenina. Kromě toho má REHAU AWADOCK pro dodatečné připojení šachtových zařízení se spadištěm nebo systém pro všechny hladké a tenkostěnné trubky. V tesku zboží IKP byl systém AWADOCK ohodnocen známkou " VELMI DOBRÉ "

”Je vůbec možné v praxi dosáhnout tolerance vrtaných otvorů od ± 1 mm nebo dokonce + 1 mm do 0 mm ?” Tuto otázku si kladly mnozí provozovatelé kanalizačních řadů i mnohé stavební firmy v roce 2002 po testu zboží IKT ”domovní přípojky” . Obzvlášť při ztížených stavebních podmínkách v hlubokých výkopech se zdá obtížné připravit vrtání, které vyhoví malým tolerančním odchylkám výrobce. REHAU tyto praktické požadavky splňuje a dále vyvíjí systém AWADOCK ´

Přednosti systému

  • tolerance vrtání pro AWADOCK DN 160 je ve 100% o +2mm větší. Je to kvůli větší bezpečnosti montáže
  • šroubovací koruna je vyrobena z vysocehodnotného polypropylenu
  • jednodušší a rychlejší montáž na stavbě
  • dlouhodobá spolehlivost díky vysokému stlačení ploch velkoobjemového těsnícího elementu, při zkouškách byla prokázána těsnost do 1 baru
  • žádný vyčnívající konec trubky díky zarážce v šroubovací koruně a zajištění zasunutí na těsnícím elementu
  • zabránění korozi u potrubí ze železobetonu spolehlivým překrytím uřezané oceli pomocí těsnícího elementu, který se dodává ve třech velikostech ( typ A/B/C )
  • vysoká spolehlivost proti vytlačení při tlakové zkoušce, a to díky vysokému stlačení ploch těsnícího elementu po našroubování konické koruny
  • odolný proti střižným silám, např. při odlišném chování při sesednutí hlavního a připojovaného vedení
Prospekt AWADOCK  (pdf 2575kB)

Ceník AWADOCK  (pdf 1608kB)

Systém dodatečného připojení AWADOCK