AWAŠACHTA PP DN 1000

Průlezná kanalizační šachta DN 1000 z polypropylenu moderní konstrukce, zabraňující typickým poruchám na kanlizačních šachtách

Pomocí AWAŠACHTY PP DN 1000 se zabraňuje náročným sanacím na kanalizační síti. Toto redukuje nejen průběžné náklady na síti, ale také dopravní omezení, zatížení čistíren odpadních vod, jakož i obtěžování obyvatel stavebními pracemi. REHAU - bezpečnost pro generace.

Nová šachta AWAŠACHTA PP DN 1000 je stavebnicový systém z polypropylenu tvořený kónusem, segmentovými prstenci a šachtovým dnem. Vyvinutá jako součást vysoce hodnotného těsného kanalizačního systému s cílem dlouhodobé ekonomické výhodnosti. AWAŠACHTA splňuje všechny požadavky kladené na moderní kanalizaci a zabraňuje známým poruchám. Konstrukční Highlight je šachtový kónus. Vertikálně uspořádaná žebra v klenební struktuře umožňuje, aby šachta ukončená dodaným vyrovnávacím rámem bezproblémově snášela zatížení až SLW 60. Což odpovídá zatížení 10 tun na kolo.

Přednosti systému

  • nově: promyšlený systém kanalizačních šachet a potrubí z polypropylenu
  • zatížitelný: AWAŠACHTA PP DN 1000 se stabilním klenebním kónusem a roznášecím rámem snáší zatížení těžkou dopravou až SLW 60 ( 10 tun na kolo )
  • plynulé roznášení zátěže díky samonivelačního poklopu zajišťuje trvale rovný povrch vozovky
  • trvale těsný: Nenamáhané těsnící elementy a těsnící systém Safety - Lock udržují šachtu těsnou
  • stálá vůči chemickým vlivům a vysokým teplotám díky použitému materiálu PP
  • hladký povrch má vynikající hydraulické vlastnosti a brání usazování sedimentů a inkrustaci. Tím jsou náklady na údržbu a proplachy redukovány na minimum
  • světlá barva a stupadla ze sklolaminátu s protikorozní úpravou umožňují jednodušší inspekci
  • nízká hmotnost a stavebnicový systém umožňují jednoduchou manipulaci na stavbě, čímž se šetří náklady
  • žebra šachtu ukotvují pevně v zemi a zabezpečují proti vztlaku ( je možné i speciální řešení při větším nebezpečí vztlaku.
Prospekt AWAŠACHTA  (pdf 7179kB)

Ceník AWAŠACHTA  (pdf 2527kB)

AWAŠACHTA PP DN 1000