Systém RAUGEO

Systémová technika RAGEO pro využití zemního tepla

Obnovitelné energie jsou nevyčerpatelné, šetrné k životnímu prostředí a ekonomicky velmi zajímavé. Zemní teplo lze bez ohledu na roční dobu a počasí v České republice efektivně využívat v hloubce od cca. 1,5 m. Již od hloubky 10 m panuje celý rok stálá teplota 8-12°C. Při využívání zemního tepla cirkuluje teplonosné médium ve vertikálně, radiálně nebo horizontálně položených vedeních, odebírá tím teplo ze země a předává ho následně tepelnému čerpadlu, které následně tuto energii převání ne teplotu potřebnou pro vytápění.

Zásadně je možné podporovat následující využití

  • vytápění prostorů (radiátory, vytápění podlahou nebo stěnami a temperování nosných betonových konstrukcí)
  • ochlazování prostorů (chlazení stropem/podlahou nebo temperování nosných betonových konstrukcí)
  • ohřev užitkové vody
  • vyhřívání volných ploch

Výhody využití zemního tepla

  • bezplatný zdroj energie nezávislý do značné míry na počasí a roční době, regenerovaný průběžně slunečním zářením
  • podstatné snížení emisí CO2
  • úspory energie při vytápění a chlazení až 75%
  • spolu s plošným vytápěním také možnost zajistit jedním technickým zařízením jak chlazení, tak i vytápění
  • ve spojení se solárním zařízením možnost ukládání přebytečného tepla do země
Systém RAUGEO  (pdf 1,6MB)

Ceník RAUGEO  (pdf 3,7MB)

RAUGEO Helix® PE-Xa  (pdf 571kB)

RAUGEO RAUGEO Helix