RAUVITHERM

Systém pro místní a dálkový rozvod tepla

Vzhledem k rostoucí potřebě udržovat emise CO2 na nejnižší možné úrovni, získává technika pro místní a dálkové rozvody tepla neustále na důležitosti. S rostoucím počtem nových zásobovacích stanic rostou také další požadavky na nové flexibilní, výkonné místní a dálkové systémy rozvodu tepla. Kombinují pokročilé technologie budoucnosti, optimální funkčnost s nízkými ztrátami energie, a tvoří tak základ pro izolované potrubí RAUVITHERM od REHAU.

Přednosti systému

  • Flexibilní potrubní systém umožňuje zejména hospodárný rozvod tepla
  • vysoká spolehlivost, protože potrubí RAUVITHERM je z korozivzdorných materiálů
  • podélná vodotěsnost
  • systémové komponenty pro všechny využitelné situace

Oblasti použití

RAUVITHERM je předizolované potrubí přednostně určené pro podzemní pokládku.

  • Místní dodávky
  • Technologie pro plovárny
  • Technologie chlazení
  • Zařízení na bioplyn
  • Napojení venkovních vytápění
  • Distribuce geotermální energie

K zakoupenému zboží bezplatně zapůjčíme sadu montážního nářadí a zajistíme proškolení k montáži.

Prospekt RAUVITHERM  (pdf 30 MB)
Ceník RAUVITHERM (platný v roce 2015)  (pdf 3,5MB)
Ceník RAUPEX (platný v roce 2015)  (pdf 3,5MB)