RAUBIOXON

Provzdušňující systémy

REHAU nabízí při stavbě nových ČOV nebo pro jejich sanaci kompletní provzdušňovací systémy: od dmychadla až po provzdušňovací elementy. Dále navrhujeme provzdušňovací systém dle požadavku investora a vypracováváme projekční nákresy. V porovnání s jinými způsoby provzdušňování, se provzdušňovací systémy RAUIOXON vyznačují výrazně nízkou instalační náročnost.

Přehled produktů

  • RAUBIOXON PLUS na 4hranné nerezové trubky
  • RAUBIOXON DUO PLUS na kulaté trubky z nerezu a PVC-U
  • RAUBIOXON – kruhový provzdušňovač na kulaté trubky z nerezu a PVC-U

Přednosti

  • kompletní systém z jedné ruky
  • rychlá montáž trubkových provzdušňovacích elementů RAUBIOXON na rozdělovač vzduchu
  • bezpečná a jednoduchá montáž rozdělovače vzduchu do nádrže
  • bezproblémová demontáž po dlouholetém provozu

Možnosti využití

Jako provzdušňovací elementy k provzdušňování odpadních vod ve fázi biologického čištění.

Tento systém lze použít pro komunální i průmyslové ČOV.

RAUBIOXON - technické informace  (pdf 1.2MB)

RAUBIOXON - ceník  (pdf 1.5MB)

RAUBIOXON - provzdušňující systémy